ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ, CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI LHPN PHƯỜNG LÁNG HẠ
Ngày đăng 28/05/2024 | 09:50  | Lượt xem: 125

Sáng 23/5 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Láng Hạ tổ chức Hội nghị tuyên truyền 'Phân loại và xử lý, tái chế rác thải tại nguồn, tại các hộ gia đình nội thành Hà nội năm 2024".