THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND PHƯỜNG LÁNG HẠ

Đồng chí: Vũ Hồng Sơn

Chức vụ: Chủ tịch UBND Phường Láng Hạ

Điện thoại: (024) 37764758

Email: plh_dongda@hanoi.gov.vn

 

Đang online: 117
Tổng số truy cập: 7170