TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA TIN TỨC HOẠT ĐỘNG CỦA QUẬN ĐỐNG ĐA

QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN NĂM 2024
Ngày đăng 12/06/2024 | 10:21  | Lượt xem: 40

Thực hiện Kế hoạch số 200-KH/TU, ngày 11/12/2023 của Thành ủy Hà Nội về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của thành phố Hà Nội năm 2024”; Kế hoạch số 228-KH/QU, ngày 08/8/2023 của Quận ủy Đống Đa về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Đống Đa năm 2024”, được sự đồng ý của Ban Tổ chức Thành ủy tại Công văn số 3831-CV/BTCTU, ngày 22/5/2024 “về việc thẩm định các lớp bồi dưỡng năm 2024”, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tổ chức 02 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng viên cho hơn 800 đồng chí là Bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, văn phòng cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc quận.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Đinh Nguyên Mạnh – Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Quận ủy nhấn mạnh qua hoạt động thực tiễn của công tác xây dựng Đảng đã chứng minh rằng đội ngũ bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là nhân tố quan trọng góp phần thực hiện thành công sứ mệnh lịch sử của Đảng ở cơ sở. Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng theo yêu cầu hiện nay đòi hỏi đội ngũ bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc không chỉ nắm chắc các chủ trương, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn hiểu biết sâu sắc, thành thạo, vững vàng nghiệp vụ công tác Đảng trên tất cả các mặt, lĩnh vực. Do vậy, nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Đảng bộ Quận.

Đồng chí Đinh Nguyên Mạnh đề nghị các đồng chí báo cáo viên trao đổi chuyên đề cần bảo đảm khái quát, tổng thể, đồng thời đi sâu nghiệp vụ chi tiết. Với mục đích giúp các đồng chí học viên vừa nắm chắc lý luận, vừa có thể vận dụng thành thạo vào nghiệp vụ công tác đảng tại chi bộ, đảng bộ nơi công tác. Các đồng chí học viên tham gia lớp học tiếp thu nghiêm túc, tăng cường tương tác với báo cáo viên để làm rõ những nội dung chưa rõ, thẳng thắn chia sẻ những kinh nghiệm để tăng hiệu quả nghiên cứu, học tập tại lớp...

Trong thời gian 02 ngày, các đồng chí học viên được học tập, nghiên cứu các nội dung: công tác chỉ đạo của cấp ủy về nghiệp vụ công tác đảng viên; thực hiện nghiệp vụ công tác đảng viên và triển khai các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương, Thành ủy Hà Nội.

Thông qua các nội dung được quán triệt, trao đổi giúp Bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở cập nhật kiến thức, nghiệp vụ công tác đảng viên, các kỹ năng xử lý tình huống trong nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, các đồng chí học viên được chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ những tình huống thực tế tại cơ sở. Từ đó, vận dụng những kiến thức, nội dung được nghiên cứu vào thực tế công tác, góp phần xây dựng tổ chức đảng cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY