TIN TỨC HOẠT ĐỘNG TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

UBND PHƯỜNG LÁNG HẠ THÔNG BÁO V/V CUNG CẤP SĐT LIÊN HỆ TRONG NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP TRỰC 24/24 GIỜ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG
Ngày đăng 12/06/2024 | 10:36  | Lượt xem: 57

Nhằm tăng cường nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu bảo vệ địa phương, cơ sở, cơ quan, tổ chức. Phòng chống khắc phục hậu quả thảm họa,sự cố, thiên, dịch bệnh, cháy nổ; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác theo quy định của Pháp luật. UBND phường cung cấp 02 số điện thoại trực 24/24 giờ để nhân dân liên hệ khẩn cấp khi xảy ra sự cố thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, PCCC trên địa bàn phường.

Vũ Thị Thanh Hường